Lesson XVI Answer Key

Scanlon & Scanlon Answer Key   Ablative absolute. Fieri

Table of Contents

Unit Two

Unit Three

Reading Lesson

Back to Index

Unit Two

A. Read and translate into English.

1 Coram rege stabant et veniam delictorum suorum petebant.
They stood before the king and asked (for) the pardon of their crimes.

2. Apostoli plebi enarrabant omnia quae Dominus dixerat feceratque.
The apostles explained to the people everything which the Lord had said and done.

3. Homo tam bonus erat, ut largiretur pauperibus omne quod possidebat.
The man was so kind that he lavished all that he owned on the poor.

4. Quis reddere potest, id quod perditum est?
Who can restore that which has been destroyed?

5. Omne vinum non potaverunt; aliquid relictum est.
They did not drink all the wine; some was left.

6. Quaero num eas hodie ad civitatem vel remaneas hic.
I ask whether you are going to the city today or remaining here.

7. Cum luceret lux, tenebrae non erant.
There was no darkness when the light was shining.

8. Quotquot bene serviverunt ei, pater eis munera dedit.
(To) However many served him well, the father gave gifts to them.

9. Illis diebus condiderunt civitatem, cujus nomen Roma vocatum est.
In those days they built a city, which they named Rome.

10 Si pueri ex aqua ab homini forti erepti non essent, mortui essent.
If the boys had not been rescued from the water by the strong man, they would have died.

11. Propter tenebras invenire non poterant montem quem eis ostendi.
Because of the darkness, they were not able to find the mountain which I pointed out to them.

12 Non meremur dona et favores quos illi homines generosi nobis largiti sunt.
We do not deserve the gifts and favors which those generous men lavished on us.

13. Non se aestimabant dignos ad accipiendam laudem ejus.
They did not consider themselves worthy to (be about to) receive his praise.

14. Quot pueri sciunt Papam antistidem Romanum esse?
How many boys knew the Pope to be the Roman bishop?

15. In calice commixtio aquae et vini est.
There is a mixture of water and wine in the chalice.

16. Testimonium perhibuit de conditionibus malis in quibus vivebant omnes pauperes illius civitatis.
He presented testimony about the bad conditions in which all the poor of that city were living

17. Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux.
And God said: Let there be light. And there was light.

18. Facio hoc, ut fiam cultor fidelis religionis meae.
I do this so I may be a loyal supporter of my religion.

19.Quaedam vota ab quoque sacerdote facienda sunt.
Certain vows must be made by every priest

20. In illa die tremenda totus orbis terrae in flammis futurus est.
On that awesome day, the whole world is going to be in flames.

21 Agno perdito, pueri tristes erant.
Since the sheep were lost, the boys were sad.

22.Lotis manibus suis, virgines sedebant qui manducarent.
After washing their hands, the maidens sat down to eat.

23 Luce visa, homines ad montem redierunt.
When light appeared, the men returned to the mountain.

24 Auxilium oblatum, accepimus.
Since help was offered, we accepted.

25. Pane manducato, discipuli vinum biberunt.
With the bread eaten, the disciples drank the wine.

B.

1. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
May almighty God have mercy on thee, and by forgiving thy sins, bring thee to eternal life.

2. Aufer a nobis, quaesumus, Domine, iniquitates nostras, ut ad Sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire.
Remove from us, we ask, Lord, our iniquities, so that we may deserve to enter the Holy of Holies with pure minds.

3. Munda cor meum, ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophetae calculo mundasti ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne valeam nuntiare.
Cleanse my heart, and my lips, almighty God, who cleansed the lips of the prophet Isaiah with a burning coal, so deign to cleanse me with thy gracious mercy, that I may be able to worthily proclaim thy holy gospel.

4. Suscipe, sancte Pater omnipotens, aeterne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis, ut mihi, et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam.
Accept, holy Father almighty, eternal God, this spotless host, which I, thy unworthy servant offer to thee, my living and true God, for my countless sins, and offenses, and negligences both for all present and also for all faithful Christians living and dead, so that it may profit me and them for salvation unto life eternal.

5. Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti et mirabilius reformasti, da nobis per hujus aquae et vini mysterium ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particips, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster.
God, who wonderfully established the dignity of human nature, and more wonderfully renewed it, grant us through the mystery of this water and wine that we may be partakers of his divinity, who became the worthy partaker in our humanity, Jesus Christ, your Son, our Lord.

6. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectus tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.
In a spirit of humility and with a contrite heart, may we be accepted by thee, Lord, and may our sacrifice be so made in thy sight today that it is pleasing to thee, Lord God.

7. Lavabo inter innocentes, manus meas, et circumdabo altare tuum, domine, ut audiam vocem laudis, et enarrem universa mirabilia tua.
I will wash my hands among the innocents, and will walk around your altar, Lord, so that I may hear the voice of praise, and describe thy wondrous deeds to all.

8. Orate fraters, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Pray, brethren that my sacrifice and yours may be made acceptable to God the Father almighty.

9. Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus, ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas, haec dona, haec munera, haec sancta sacrificia illibata
To thee, therefore, most merciful Father, through Jesus Christ thy Son our Lord, we humbly pray, and ask thee to accept and bless these gifts, these offerings, these holy unblemished sacrifices.

10. In primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum; una cum famulo tuo Papa nostro, et Antistite nostro, et omnibus orthodoxis atque catholicae, et apostolicae fidei cultoribus.
Which we offer to thee in the first place for thy holy catholic church, to which thou deign to grant peace, to guard, to unite, and to govern throughout the whole world; together with thy servant N., our Pope, and N., our bishop, and all orthodox and catholic and apostolic of faith.

11. Pro spe salutis. Et incolumitatis suae.
For the hope of salvation. And their safety.

12. Tibique reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero.
And they pay their homage to thee, eternal God living and true.

13. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quaesumus, benediciam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis Corpus, et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi.
Which offering, God, we pray to thee, deign to make blessed, approved, certain, rational, and acceptable in all respects, so that it may become for us the Body and Blood of thy most beloved Son, our Lord Jesus Christ.

14. Supra quae propitio ac sereno vultu respicere digneris, et accepta habere, sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi Abel, et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae, et quod tibi obtulit summus sacerdos Melchisedech, sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.
Deign to look upon these offerings with a favorable and serene countenance, and hold acceptable as thou deigned to hold acceptable the gifts of Abel thy just son, and the sacrifice of our patriarch Abraham, and that which the chief priest Melchisedech offered to thee, a holy sacrifice, a spotless victim.

15. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Thy will be done, on earth as it is in heaven.

16. Haec commixtio, et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi;, fiat accepientibus nobis in vitam aeternam.
May this mingling and consecration of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ make us acceptable unto eternal life.

17. Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et Sanguis quem potavi, adhaereat visceribus meis.
May thy Body, Lord, which I have consumed and thy Blood which I have drunk, cling to my flesh.

18. Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
The light shone in the darkness and the darkness did not comprehend it.

19. In mundo erat, et mundus per ipsum factus, et mundus eum non cognovit
He was in the world and the world was made through Him and the world did not know Him.

20. In propria venit, et sui eum non receperunt.
He came unto His own and they did not accept Him.

Unit Three

A.Translate these ablative absolutes with a clause in English.  Answers will vary.

1. oculis elevatis while (his) eyes were raised
2. dimissis peccatis vestris despite your sins having been forgiven
3. viso eo when he was seen
4. viris jussis although the men were judged
5. plebe docta after the people were taught
6. matribus conturbatis since the mothers were disturbed
7 tubis auditis when the trumpets were heard
8. adjutorio rogato since help was asked for
9. servis vocatis while the servants were called
10. salvato mundo although the world was saved
11. aqua bibita after the water was drunk
12. vocatis nominibus suis because they were called by their names.
13. via ostenta since the roads were shown.
14. sanctis justificatis while the saints were judged
15. muneribus datis when gifts were given
16. pacificata mente sua when his mind was appeased
17. facie aversa since her face was turned away.

B Give the English for the following:

1. Fiat lux.
Let there be light

2. Homo factus est.
He was made man.

3. Sic fiat sacrificium nostrum in conspectus tuo hodie, ut placeat tibi.
May our sacrifice be so in thy sight today, that it may be pleasing to thee.

4. Orate fratres, et meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Pray, brethren that my sacrifice and yours may be made acceptable to God the Father almighty.

5. Fiat voluntas tua.
May thy will be done.

6. Haec commixtio et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accepientibus nobis in vitam aeternam.
May this mingling and consecration of the Body and Blood of our Lord Jesus Christ make us acceptable unto eternal life.

7. Fiat nobis remedium sempiternum.
May it be an eternal remedy for us.

8. Mundus per ipsum factus est.
The world was made through him.

9. Faciam vos fieri piscatoris hominum.
I will make you to become fishers of men.

10. Antequam terra fieret.
Before the earth was made.

11. Fortes facti sunt in bello.
They became brave in war.

12. Clamor factus est.
Noise was made.

READING LESSON

(Jesu Christi Evangelium secundum Marcum, caput VIII, 1=39)

NOTE  For the Reading Lesson in Unit Three, and going forward, refer to any edition of the Douay Rheims Bible for the closest literal translation.

Answers Copyright © 2015 Lois Gandt. All Rights Reserved.